Uzaktan çalışmada yetenek odaklı faktörler öne çıktı

İSTANBUL (İGFA) – Geçtiğimiz üç yıl içinde uzaktan çalışma, iş dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

KPMG ise uzaktan çalışmanın devam eden dinamik gelişimi ışığında, şirketlerin bu konuda hangi aşamada olduklarını ortaya koyan “Uzaktan Çalışmada Güncel Trendler” başlıklı araştırma gerçekleştirdi. Bu yılki araştırma kapsamında yapılan ankette 52 ülkeden 580’den fazla katılımcıya uzaktan çalışma hakkında düşünceleri ve yaklaşımları soruldu. Katılımcılar arasında yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve küresel çapta mobilite, insan kaynakları, vergi ve iş hukuku alanlarından profesyoneller yer aldı.

Rapor hakkında değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Teknoloji Dönüşümü, İnsan ve Değişim Yönetimi Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Feride Kılıç, “Üç yıl önce başlayan uzaktan çalışma yolculuğunda şirketler, COVID-19 salgını sırasında çalışanlarını desteklemek ve iş sürekliliğini korumak için hızla tepki vermek zorunda kaldı. Kısıtlamalar hafifledikçe, çalışanlar konumdan bağımsız çalışmanın değerini anlamaya başladı ve bu da işyeri esnekliği için artan bir talebe yol açtı. Bugün, şirketler yeteneklerine ve iş ihtiyaçlarına en uygun yaklaşımları keşfetmeye devam ederken birçoğu daha esnek çalışma modellerini benimsedi ve bu esnekliğin faydalarından yararlanmaya başladı. Nitekim yaptığımız araştırma da giderek daha fazla şirketin esnekliği benimsediğini gösteriyor. Bunda ise çalışanların uzaktan çalışma talebi ana itici güç olmaya devam ediyor.” dedi.

UZAKTAN ÇALIŞMA POLİTİKALARI YAYGINLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

İki yıl önceki sonuçlarla karşılaştırıldığında son araştırmaya göre uzaktan çalışma için bir politika veya standart getiren şirketlerin sayısı yüzde 10’dan fazla arttı.

Bugün, katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 48) bir politika veya standart uygularken yaklaşık dörtte biri (yüzde 27) bunu yapmayı planlıyor. Katılımcıların bir kısmı (yüzde 11) uzaktan çalışmaya izin veriyor ancak bir politika ya da standart uygulamıyor. Katılımcıların sadece yüzde 7’si uzaktan çalışmayı uygulamaya koymayı planlamadıklarını belirtti. Veriler, son üç yılda ankete katılan şirketlerin neredeyse yüzde 90’ının iş yerlerinde esnekliği benimsediklerini de ortaya koydu.

UZAKTAN ÇALIŞMADA YETENEK ODAKLI FAKTÖRLERİN ÖNEMİ ARTTI

Uzaktan çalışma düzenlemelerinin hayata geçirilmesinde birincil itici güç, çalışanların işyerlerinden esneklik talebi olmaya devam etti (yüzde 73). COVID-19 ile ilgili nedenler daha az etkili hale gelirken işveren çekiciliğini artırmak (yüzde 53), yetenek eksikliklerini gidermek (yüzde 38) ve yeteneklere daha iyi erişim sağlamak (yüzde 27) gibi faktörlerin önemi arttı. Katılımcıların sadece birkaçı uzaktan çalışmayı benimseme nedenleri olarak maliyet tasarrufunu (yüzde 14) veya karbon emisyonlarının azaltılmasını (yüzde 3) gösterdi. Sonuçlar, uzaktan çalışmanın öncelikli olarak yetenekleri çekme ve elde tutma ihtiyacından kaynaklandığını gösterdi.

Son araştırmaya göre, şirketlerin çoğu (yüzde 82) uzaktan çalışmayı hayata geçirirken karşılaştıkları en büyük zorluğu vergi ve yasal mevzuatlara uyumluluk olarak gösterdi.

Şirketler, uluslararası uzaktan çalışma programlarına odaklanıyor
Katılımcılara önümüzdeki aylarda en önemli önceliklerinin ne olacağı sorulduğunda, çoğunluk (yüzde 44) uluslararası uzaktan çalışma için yönetime ve süreçlerin uygulanmasına odaklanmak istediklerini ifade etti. Buna ek olarak katılımcıların üçte biri (yüzde 33) yasal çerçeveye oturtulmuş politikaları uygulamaya koymayı planlıyor. Katılımcıların yüzde 60’ından fazlası mevcut programlarını güncellemeye ve genişletmeye öncelik veriyor. Bu, farklı uzaktan çalışma yöntemlerine odaklanmayı (yüzde 31) veya mevcut politikaları gözden geçirmeyi ve güncellemeyi (yüzde 31) içeriyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 20’si ise süreçlerini otomatikleştirmeyi veya teknoloji tabanlı bir çözüm uygulamayı istiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir